Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to organizacja działająca w ramach ONZ, która zajmuje się ochroną zdrowia.

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt.

WHO podkreśla ważne znaczenie leczenia niefarmakologicznego poprzez zmianę stylu życia. Jako metody sprawdzone wymienia się redukcję nadwagi, odpowiednią aktywność fizyczną, ograniczenie spożycia alkoholu, zwiększoną podaż świeżych owoców i warzyw, zmniejszenie ilości tłuszczów nasyconych w diecie, a także ograniczenie spożycia soli i zwiększone spożycie potasu. Duże znaczenie dla zmniejszenia umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych ma zaprzestanie palenia tytoniu. Metody te są zalecane dla wszystkich osób z nadciśnieniem tętniczym niezależnie od wartości ciśnienia krwi, gdyż nawet mała redukcja ciśnienia w skali populacyjnej zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. WHO wskazuje też uwagę na bezpieczeństwo postępowania niefarmakologicznego, które w odróżnieniu od farmakoterapii nie ma działań niepożądanych, jest tańsze oraz poprawia ogólne samopoczucie pacjenta i obniża ciśnienie krwi. Może ono też zapobiegać rozwojowi nadciśnienia u osób do niego predysponowanych.

Główne zalecenia WHO, które pozwalają zachować zdrowie i sprawność fizyczną:

  • spożywać 2-5g soli na dzień. Nadmiar soli jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego i jego powikłań (udar mózgu, zawał, niewydolność krążenia) oraz miażdżycy, osteoporozy i niektórych chorób nowotworowych ? głównych przewlekłych chorób niezakaźnych. Są one główną przyczyną umieralności osób powyżej 60. roku życia i drugą co do ważności u osób w wieku 15-59 lat. Koszty leczenia tych chorób, zwłaszcza układu krążenia są bardzo duże. Występowanie tych chorób związane jest w znacznym stopniu ze spożyciem soli kuchennej, które w wielu krajach jest bardzo wysokie. W Polsce nawet 3 krotnie przekracza zalecenia.
  • zwiększać spożycie owoców i warzyw do 400g na dzień
  • utrzymywać dzienne zapotrzebowanie na błonnik w nieprzekraczalnej dawce 20-40g
  • przeznaczać min. 6 godzin na sen
  • nie palić
  • nie opalać się
  • przeznaczać ok. 30 min. dziennie na wysiłek fizyczny
  • pić 1,5-2 L wody dziennie

Te i inne zalecenia znajdziemy także na www.who.int